Ympäristövastuu

Suomi on metsien maa. Kannamme vastuuta kotimaisen metsäluonnon hyvinvoinnista ja luontoarvojen säilymisestä.

Käytämme läheltä, keskimäärin 50 kilometrin säteellä Vilppulasta hankittua puuta, joka on korjattu kestävän metsänhoidon periaatteita noudattaen. Kaikki tuotteemme ovat PEFC-sertifiointuja. Vakuutena tästä Kinnaskoski Oy:llä on puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti.

Lämpöenergiansa kuivaamot saavat puunkuorta polttoaineena käyttävältä lämpökeskukselta.